• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna
Zakup lampy zabiegowej

Zakup lampy zabiegowej

Rok realizacji: 2018

Koszt: 11 879,88 zł
Zakup pompy infuzyjnej

Zakup pompy infuzyjnej

Rok realizacji: 2018

Koszt: 3 500,00 zł
Zakup myjki endoskopowej i urządzeń chłodniczych

Zakup myjki endoskopowej i urządzeń chłodniczych

Rok realizacji: 2018

Koszt: 80 000,00 zł
Zakup urządzeń medycznych i sprzętu medycznego

Zakup urządzeń medycznych i sprzętu medycznego

Rok realizacji: 2018

Koszt: 346 504,53 zł
Doposażenie oddziału urologicznego

Doposażenie oddziału urologicznego

Rok realizacji: 2018

Koszt: 667 633,91 zł
Zakup sprzętu medycznego

Zakup sprzętu medycznego

Koszt: 120 000,00 zł
Zakup pomp infuzyjnych

Zakup pomp infuzyjnych

Rok realizacji: 2017

Koszt: 15 000,00 zł
Zakup pomp infuzyjnych

Zakup pomp infuzyjnych

Rok realizacji: 2017

Koszt: 15 000,00 zł
Zakup ssaka elektrycznego

Zakup ssaka elektrycznego

Rok realizacji: 2017

Koszt: 3 500,00 zł
Zakup sprzętu medycznego oraz łóżek szpitalnych

Zakup sprzętu medycznego oraz łóżek szpitalnych

Rok realizacji: 2017

Koszt: 200 000,00 zł
Zakup macierzy dysków

Zakup macierzy dysków

Rok realizacji: 2017

Koszt: 100 000,00 zł
Zakup wyposażenia

Zakup wyposażenia

Rok realizacji: 2017

Koszt: 50 000,00 zł
Zakup sprzętu medycznego

Zakup sprzętu medycznego

Rok realizacji: 2017

Koszt: 30 000,00 zł