• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Samorząd Województwa Łódzkiego przeznaczył środki finansowe na realizację ustanowionego przez Ministra Zdrowia "Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego". Program jest prowadzony w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i oferuje kompleksową diagnostykę i leczenie niepłodności. Jest on adresowany do par będących mieszkańcami województwa łódzkiego i pozostających w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu, z wcześniej niezdiagnozowaną niepłodnością, które podejrzewają u siebie problem z zajściem w ciążę.