Skip to content

Start

[FOTORELACJA]

Szpital z dotacją na modernizację

Image

Przedstawiciele Samorządu Województwa Łódzkiego: Dariusz Klimczak -Wicemarszałek, Joanna Skrzydlewska - Członek Zarządu oraz Paweł Skoczylas - Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie otrzymał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura ochrony zdrowia, Działanie VII.2 na realizację projektu pn.: ”Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Bloków Operacyjnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”. W ramach projektu realizowane będą działania inwestycyjne związane z kompleksową przebudową i doposażeniem sal operacyjnych na Bloku głównym szpitala oraz sal operacyjnych znajdujących się w obrębie Oddziału Otorynolaryngologii i Oddziału chirurgii dziecięcej a także Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2017-2018 i podzielona na etapy.

I etap projektu przewiduje odremontowanie Sali bloku operacyjnego w obrębie Oddziału Otorynolaryngologii oraz sali bloku operacyjnego w obrębie Oddziału chirurgii dziecięcej.

W II etapie projektu planowane jest przeniesienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do pomieszczeń obecnie należących do Zakładu rehabilitacji leczniczej, które znajdują się na I piętrze budynku, bezpośrednio nad blokiem operacyjnym. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb nowej lokalizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pozwoli na organizację 16 stanowisk intensywnej terapii (obecnie jest 12 stanowisk).

III etap projektu obejmie remont głównego Bloku operacyjnego.

Etapowość projektu pozwoli na nieprzerwalną prace Bloku operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii a także bezpośrednio wpłynie na utrzymanie bezpieczeństwa hospitalizacji pacjentów Szpitala.

Podczas remontu sal na głównym Bloku operacyjnym jego zadania zostaną przejęte przez zmodernizowane sale operacyjne Bloku operacyjnych w obrębie Oddziału Otorynolaryngologii i Oddziału chirurgii dziecięcej co pozwoli na zachowanie ciągłości świadczeń zabiegowych. Oprócz prac inwestycyjnych w projekcie został przewidziany również zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, stanowiącego wyposażenie modernizowanego Bloku operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Całkowite nakłady inwestycyjne brutto na realizację projektu wynoszą 31 399 411,70 zł z czego 4 395 917,65 zł stanowić będą środki otrzymane z budżetu Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 


Z dumą prezentujemy Państwu nasz Szpital: jego historię i osiągnięcia oraz ludzi, którzy bezpośrednio poświęcają Pacjentom swój czas, wiedzę, umiejętności i serce.

 

      To oni starają się najlepiej jak mogą, aby na Waszych twarzach zagościł uśmiech, a zniknął ból - na znak, że chorobę można pokonać. Przeglądając naszą stronę internetową pomyślicie Państwo ciepło o tych wszystkich ludziach, którzy znaczną część swojego życia zostawiają w tym Szpitalu, wykorzystując swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe dla ratowania Waszego życia i zdrowia; niejednokrotnie zaciągając u Państwa ogromny kredyt zaufania - kredyt zawsze w pełni spłacony. Mamy przyjemność gorąco podziękować wszystkim pracownikom Szpitala za poświęcenie i ogromne zaangażowanie w codziennej pracy zawodowej. Wasza praca, nierzadko ponad siły, pozwala chorym szybciej i efektywniej powrócić do zdrowia.

 

     Chorym i potrzebującym pomocy medycznej życzymy szybkiego powrotu do zdrowia; wierzymy, że zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba, w naszym Szpitalu otrzymacie Państwo fachową pomoc, zobaczycie uśmiech na twarzach personelu oraz spotkają Was ciepłe słowa otuchy.

 

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego

im. Jana Pawła II w Bełchatowie

 
Top